Đầu tư của Việt Nam ở Campuchia từ năm 1993 đến nay: Thực trạng và một số vấn đề đặt ra

12/10/2020

Kể từ khi chính thể Vương quốc Campuchia được tái lập cho đến nay, quan hệ Việt Nam- Campuchia đã có những bước phát triển mới theo phương châm Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài, trong đó hợp tác đầy tư giữa hai nước cũng đạt được những bước tiến quan trọng. Cho đến nay, Việt Nam đã vươn lên trở thành một trong năm nhà đầu tư lớn nhất ở Campuchia. Bài viết này sẽ tập trung tìm hiểu thực trạng và một số vấn đề dặt ra đối với đầu tư của Việt Nam ở Campuchia.


Nguyễn Thành Văn

Số 3 (180), 2015