Tín ngưỡng Vua-Thần ở vương quốc Campuchia thời Angkor ( Thế kỷ IX-XV)

22/10/2020

Xuất phát từ những quan niệm đồng nhất Vua-Thần ở ấn Độ, từ những yêu cầu thực tiễn của đất nước, các quốc gia Đông Nam á trong đó có vương quốc Campuchia thời Angkor đã tạo ra một tín ngưỡng tôn giáo mới- tín ngưỡng Vua- Thần làm cơ sở tư tưởng cho sự phát triển của vương triều. Bài viết trình bày các cơ sở và nội dung của tín ngưỡng cũng như các ảnh hưởng của tín ngưỡng Vua thần ở Campuchia thời kỳ Angkor.


Nguyễn Thị Bằng

Số 5 (182), 2015