Chính sách ngoại giao của Nhật Bản trong hợp tác tiểu vùng sông Mê Công

29/10/2020

Sau chiến tranh Lạnh, Nhật Bản bắt đầu thực sự triển khai một cách mạnh mẽ "chính sách khu vực" đối với Tiểu vùng sông Mê Công. Quá trình Nhật Bản triển khai chính sách hợp tác đối với Tiểu vùng Mê Công, được thể hiện qua những trọng điểm: Thông qua các kỳ Hội nghị thượng đỉnh Mê Công-Nhật Bản; Thông qua hợp tác kinh tế; Thông qua hợp tác, giao lưu văn hóa, giáo dục.


Trần Thọ Quang, Ngô Phương Anh

Số 7 (184), 2015