An ninh biển trong quan hệ của Việt Nam với Trung Quốc dưới triều Trần (1226-1400)

30/10/2020

Bài viết phân tích những vấn đề: Thách thức từ yếu tố biển trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của vương triều Trần; Thủy chiến góp phần giữ vững chủ quyền lãnh thổ Đại Việt trong các cuộc chiến chống Nguyên Mông; Quân cảng Vân Đồn trong sinh hoạt thương mại và đảm bảo an ninh lãnh hải.


Nguyễn Thu Hiền

Số 8 (185), 2015