Tiến trình kết nối thể chế trong tam giác phát triển Việt Nam-Lào-Campuchia và kết quả bước đầu

05/11/2020

Cũng giống như bất kỳ sự liên kết nào, liên kết tam giác phát triển là yêu cầu thiết yếu để có thể tăng cường hợp tác và khai thác tối đa lợi thế của hợp tác. Hoạt động này đã được triển khai từ rất lâu, trước sự khi hình thành tam giác. Đặc biệt những vấn đề hợp tác liên quan đến chính sách, thể chế trong vùng tam giác phát triển. Những năm qua 3 nước: Việt Nam, Lào, Campuchia đã hết sức cố gắng để biến những ý tưởng thành hiện thực, đưa khu vực tam giác nghèo nàn thành vùng bắt đầu phát triển. Những kết quả đạt được dù có khiêm tốn song cho thấy sự lựa chọn và phát triển tam giác phát triển là hết sức đúng đắn. Hy vọng rằng, với sự phối kết hợp chặt chẽ giữa các chính phủ và địa phương trong 5 năm tới, tam giác phát triển sẽ có những bước chuyển biến tích cực về tất cả các mặt của đời sống kinh tế, chính trị, văn hoá-xã hội, góp phần vào sự ổn định, hoà bình và thịnh vượng của ba nước nói riêng và của ASEAN nói chung.


Lê Phương Hòa

Số 11 (176), 2014