Bài học kinh nghiệm từ hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Indonesia

25/08/2021

Sự phồn thịnh của một quốc gia phụ thuộc vào sự hình thành và phát triển của các doanh nghiệp. Chân lý này đã được minh chứng qua thực tế phát triển của nhiều nước trên thế giới. Việc Chính phủ của các nước hỗ trợ để các doanh nghiệp phát triển mang ý nghĩa sống còn và tiên quyết thúc đẩy sự phát triển phồn thịnh kinh tế nước đó. Tại Indonesia, hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo được đặc biệt quan tâm, đã giúp nền kinh tế Indonesia thứ 5 châu Á, là nước duy nhất của Đông Nam Á đạt mốc GDP nghìn tỷ USD, góp mặt trong các nước G-20. Bài viết này đề cập đến những hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của Chính phủ Indonesia, những thành tựu đạt được, từ đó đúc rút một số bài học kinh nghiệm hữu ích cho Việt Nam.


Nguyễn Thành Đồng

Số 2, 2021