Hợp tác, hỗ trợ phát triển nông, lâm nghiệp giữa tỉnh Quảng Trị (Việt Nam) và tỉnh Savannakhet (Lào) giai đoạn 1989 - 2017

27/08/2021

Quảng Trị (Việt Nam) và Savannakhet (Lào) là hai tỉnh có sự tương đồng và gắn bó mật thiết cả về địa lý, lịch sử và văn hóa. Trên nền khí hậu nhiệt đới gió mùa với nhiều lợi thế, Quảng Trị và Savannakhet đã thúc đẩy sự hợp tác, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế nông - lâm nghiệp, nhất là khu vực biên giới hai tỉnh. Hợp tác, hỗ trợ lĩnh vực nông nghiệp Quảng Trị và Savannakhet tập trung chủ yếu vào các nội dung: Quy hoạch ruộng đất canh tác và phổ biến kỹ thuật; cung ứng các loại giống cây trồng, vật nuôi, phân bón, thuốc trừ sâu, thuốc thú y; đầu tư xây dựng các công trình thủy lợi; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý có chuyên môn, nghiệp vụ để phát triển nền nông nghiệp bền vững. Hợp tác trên lĩnh vực lâm nghiệp chủ yếu trên các nội dung: Khai thác, chế biến và vận chuyển lâm sản xuất khẩu; quy hoạch, trồng và bảo vệ rừng. Hợp tác, hỗ trợ phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp Quảng Trị và Savannakhet đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và mang lại lợi ích cho người dân thông qua cơ hội việc làm, đa dạng hóa sản phẩm, thị trường. 


Trịnh Thị Dung

Số 4, 2021