Phát triển thủy điện tại Lào và cơ hội cho Việt Nam

01/09/2021

Do đặc điểm địa hình có nhiều sông lớn nên phát triển năng lượng, đặc biệt thủy điện là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong quá trình tăng trưởng kinh tế của Lào. Lào không chỉ đặt mục tiêu cung cấp đủ nguồn điện cho nhu cầu trong nước mà còn hướng đến xuất khẩu, trở thành nguồn thu chính cho quốc gia này. Tuy nhiên, việc xây dựng các đập thủy điện đã gây nên nhiều tác động tiêu cực cho Việt Nam, ảnh hưởng không nhỏ đến sinh kế của người dân, đặc biệt là khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Trong khi đó, Việt Nam không thể ngăn cản việc xây dựng đập thủy điện của Lào trên dòng chính sông Mekong. Do đó, cần phải nhìn nhận những cơ hội để tận dụng được lợi thế và cố gắng giảm thiểu các tác động tiêu cực từ việc phát triển thủy điện ở Lào.


Nhuyễn Hà Phương, Nguyễn Duy Dũng

Số 5, 2021