Thích ứng của Indonesia trước sự gia tăng ảnh hưởng của Trung Quốc dưới thời Tập Cận Bình

22/07/2021

Từ khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lên nắm chính quyền vào năm 2013 và đưa ra Sáng kiến “Vành đai và Con đường”, Bắc Kinh đã luôn tìm cách gia tăng ảnh hưởng tại khu vực láng giềng, trong đó có Indonesia vì vị thế và vai trò quan trọng của quốc gia này trong ASEAN. Sự gia tăng ảnh hưởng của Trung Quốc tại Indonesia thể hiện ở nhiều khía cạnh, tuy nhiên mức độ và tính chất không đồng đều giữa các lĩnh vực. Bài viết trên cơ sở phân tích nhu cầu gia tăng ảnh hưởng của Trung Quốc dưới thời Tập Cận Bình, sẽ đi sâu nhận diện sự gia tăng ảnh hưởng của Bắc Kinh tại Indonesia thông qua thích ứng của Jakarta trong các lĩnh vực chính trị - ngoại giao, kinh tế và những tác động trong lĩnh vực xã hội.


Trần Thu Minh

Số 6, 2021