Tình hình chính trị Thái Lan từ sau cuộc bầu cử 2019

28/12/2021

Bài viết phân tích bối cảnh chính trị nổi bật của Thái Lan từ sau cuộc đảo chính quân sự lật đổ Thủ tướng Thaksin Shinawatra vào năm 2006 đến cuộc đảo chính năm 2014, các sự kiện chính trị nổi bật từ sau khi chính phủ quân đội nắm quyền đó là: Quá trình dự thảo và thông qua hiến pháp năm 2017; diễn biến cuộc bầu cử năm 2019. Bài viết tập trung phân tích đánh giá những sự kiện chính trị Thái Lan giai đoạn từ sau cuộc bầu cử năm 2019 đến nay dưới sự lãnh đảo của Thủ tướng Prauyth Chan O-Cha: diễn tiến các cuộc biểu tình của phe đối lập chống chính phủ, nguyên nhân, hình thức biểu tình và phản ứng của chính phủ đối với các cuộc biểu tình và rút ra một số kết luận đánh giá tình hình chính trị Thái Lan giai đoạn này như nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sự bất ổn chính trị của Thái Lan là bản Hiến pháp năm 2017 còn nhiều bất cập, đó là những ưu ái quyền hạn cho Hoàng gia và quân đội…Do vậy điều này sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến cục diện chính trị Thái Lan. Với tình hình đang diễn ra hiện nay, để có một nền chính trị ổn định, Thái Lan cần có các cuộc thảo luận về sửa đổi Hiến pháp đáp ứng nguyện vọng xây dựng xã hội dân chủ của các bên liên quan, các Đảng phái chính trị cần cùng nhau ngồi lại bàn về lợi ích tương lai của đất nước trên hết, chứ không vì mục tiêu lợi ích cá nhân và Đảng của mình.


Nguyễn Hồng Quang

Số 11, 2021