Vai trò trung tâm của ASEAN từ góc nhìn chủ nghĩa đa phương

28/12/2021

Từ khi được đề cập chính thức trong Hiến chương ASEAN (2007), thuật ngữ “Vai trò trung tâm của ASEAN” (ASEAN Centrality) trở nên nổi bật và được nhiều chính trị gia và học giả đề cập. Để củng cố vai trò trung tâm, ASEAN đã nỗ lực thúc đẩy chủ nghĩa đa phương trong chính sách đối ngoại của mình. Trước tiên, tác giả làm rõ tầm quan trọng của chủ nghĩa đa phương trong việc duy trì vai trò trung tâm của ASEAN, sau đó thảo luận về các vấn đề gây tranh cãi liên quan đến chính sách của ASEAN nhằm duy trì vai trò trung tâm trong chương trình nghị sự. Bài viết kết luận, ASEAN – thông qua kiên trì chủ nghĩa đa phương – nhìn chung đã thành công trong việc củng cố vai trò trung tâm giữa những thách thức và cạnh tranh nước lớn.


Huỳnh Tâm Sáng

Số 11, 2021