Tình hình chính trị Campuchia từ năm 2013 đến nay

28/12/2021

Cuộc bầu cử Quốc hội khóa V năm 2013 đánh dấu sự thay đổi lớn trong cục diện chính trị Campuchia. Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) không giành được ưu thế và ảnh hưởng vượt trội. Trong khi đó, Đảng Cứu quốc Campuchia (CNRP) tăng nhanh tỷ lệ phiếu bầu, thu hút lực lượng cử tri trẻ, trở thành đảng đối lập mạnh trong Quốc hội. Trước tình hình trên, CPP sử dụng các công cụ pháp lý phân tán và giải thể CNRP. CPP giành chiến thắng tuyệt đối trong cuộc bầu cử Quốc hội khóa VI năm 2018, tiếp tục khẳng định vị thế là đảng cầm quyền. Các đảng do các cựu thành viên CNRP thành lập có thể liên kết lại thành một đảng đối lập lớn. Cuộc cạnh tranh quyền lực giữa CPP và CNRP đã tác động mạnh mẽ đến sự ổn định an ninh, chính trị và kinh tế Campuchia.


Cao Thị Mai Hoa

Số 11, 2021