“Mỗi xã một sản phẩm” – phong trào phát triển cộng đồng nông thôn ở Thái Lan Lương Ngọc Thúy, Nguyễn Đức Chiện

28/12/2021

“Mỗi xã một sản phẩm” là một trong những phong trào Làng mới của Thái Lan nhằm phát triển cộng đồng nông thôn Thái Lan. Đây là mô hình thành công trong việc tạo ra giá trị và bản sắc riêng cho từng sản phẩm, tạo công ăn việc làm, nâng cao mức thu nhập cho người dân. Hơn nữa, phong trào tạo điều kiện để phát triển trí tuệ và bản sắc của từng địa phương, giúp tăng cường cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế. Thái Lan đã làm những gì để mô hình phát triển được như vậy? Bài viết đề cập đến các kinh nghiệm về phong trào Làng mới, điển hình là phong trào “Mỗi xã một sản phẩm” và bàn luận về sự thành công của phong trào này đối với sự phát triển các cộng đồng và vùng nông thôn ở Thái Lan.


Lương Ngọc Thúy, Nguyễn Đức Chiện

Số 11, 2021