Phát triển đô thị thông minh Singapore và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

27/04/2022

Xây dựng mạng lưới thông minh ASEAN đã và đang thu hút sự hưởng ứng tham gia tích cực của nhiều quốc gia thành viên. Bài viết “Phát triển đô thị thông minh Singapore và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam” phân tích tiến trình xây dựng đô thị thông minh của Singapore- quốc gia luôn đứng đầu trong top 20 đô thị thông minh trên thế giới. Năm 2021, mặc dù bị tác động bởi đại dịch Covid-19 song Singpore vẫn là thành phố thông minh nhất trong hơn 118 thành phố thông minh toàn cầu. Đây là lần thứ 3 liên tiếp Singapore đạt được danh hiệu này. Bài viết phân tích những đặc điểm cơ bản của đô thị thông minh và những lý do chính đã khiến Singapore luôn dẫn đầu và trở thành đô thị thông minh nhất thế giới. Bài viết tìm hiểu những chính sách Singapore áp dụng để xây dựng và phát triển đô thị thông minh. Cuối cùng, bài viết đưa ra một số đánh giá, nhận xét và rút những bài học kinh nghiệm cho Việt Nam để xây dựng thành phố thông minh.


Phạm Thị Thanh Bình, Vũ Văn Hà

Số 3, 2022