Rija Nagar- nghi lễ chuyển mùa của người Chăm và mối tương đồng với các nước trong khu vực Đông Nam Á

27/04/2022

Nghi lễ chuyển mùa- đầu năm mới của các nước trong khu vực Đông Nam Á lục địa mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc. Xuất phát từ tín ngưỡng nông nghiệp lúa nước và đặc điểm tôn giáo, hiện nay có các nước: Thái Lan, Lào, Campuchia, Myanmar và người Chăm ở Việt Nam tổ chức đón mừng năm mới với các nghi thức, đặc trưng văn hóa tương đồng lẫn nhau. Thời điểm tổ chức đón năm mới vào trung tuần tháng 4 Dương lịch cũng đồng thời là lúc bắt đầu vụ mùa mới trong nông nghiệp cổ truyền. Trong thời gian chuyển tiếp này, cư dân Đông Nam Á nói chung và người Chăm nói riêng, tiến hành một loạt các nghi lễ, lễ hội nhằm tống tiễn mọi điều xui xẻo của năm cũ và cầu mong mọi sự tốt lành của một năm làm ăn mới. Dù có những khác biệt về hình thức, thời điểm tổ chức, nhưng thực chất tết năm mới của các dân tộc Đông Nam Á là những ngày lễ hội thực sự mang ý nghĩa chuyển mùa.

 


Đàng Năng Hòa

Số 3, 2022