Hợp tác giữa Việt Nam và Campuchia trong lĩnh vực quốc phòng- an ninh: Thực trạng và giải pháp

27/04/2022

Từ khi đất nước Campuchia đi vào hòa hợp dân tộc và tái lập Vương quốc Campuchia (năm 1993) đến nay, hợp tác giữa Việt Nam và Campuchia trên lĩnh vực quốc phòng- an ninh đã đạt những thành tựu to lớn, trở thành trụ cột quan trọng trong mối quan hệ đặc biệt Việt Nam- Campuchia. Trong thời gian tới, Việt Nam và Campuchia tiếp tục duy trì chính sách tăng cường hợp tác toàn diện, đưa mối quan hệ Việt Nam- Campuchia đi vào chiều sâu nên hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng- an ninh sẽ tiếp tục được ưu tiên thúc đẩy. Bài viết đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả hợp tác giữa Việt Nam và Campuchia trong lĩnh vực quốc phòng- an ninh từ năm 2009 đến nay.

 


Bùi Nam Khánh

Số 3, 2022