Mô hình chính trị nội bộ và đặc trưng chính sách đối ngoại của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

22/05/2022

Cộng hòa Dân chủ Nhân dân (CHDCND) Lào ra đời được 47 năm (1975-2022) và đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật trong xây dựng đất nước. Đây là quốc gia có tình hình chính trị nội bộ và chính sách đối ngoại khá ổn định, kinh tế đang từng bước phát triển, có vai trò và vị thế quốc tế ngày càng gia tăng. Với vị trí địa lý không giáp biển và nằm lọt vào giữa những nước láng giềng có tiềm lực to lớn hơn mình về nhiều mặt, Lào luôn có những chính sách đối nội và đối ngoại hợp lý, khôn khéo trong bối cảnh khu vực và quốc tế ngày càng có nhiều biến đổi phức tạp, khó lường. Bằng phương pháp tiếp cận hệ thống và dựa trên các tư liệu đáng tin cậy, bài viết phân tích khái quát đặc điểm của mô hình chính trị nội bộ ở nước CHDCND Lào trên một số khía cạnh căn bản, đồng thời chỉ ra một số đặc trưng chủ yếu trong chính sách đối ngoại của Lào hiện nay. Từ đó, tác giả rút ra một số nhận xét về bản chất của chế độ chính trị Lào và đường lối chính sách đối ngoại dài hạn mà nước này đang hướng tới.


Trương Duy Hoà

Số 4, 2022