Vai trò và những đóng góp của cộng đồng người Việt Nam tại Campuchia

22/05/2022

Trong nhiều thế kỷ định cư và làm ăn sinh sống ở Campuchia, mặc dù vẫn còn không ít khó khăn về tư cách công dân, địa vị pháp lý nhưng không thể phủ nhận vai trò và những đóng góp của cộng đồng người Việt Nam đối với kinh tế, văn hóa, chính trị của nước sở tại cũng như quê hương Việt Nam. Bài viết sẽ trình bày vai trò và những đóng góp của cộng đồng người Việt Nam tại Campuchia qua 3 đề mục chính: Tư cách công dân của cộng đồng người Việt Nam ở Campuchia; Vai trò của cộng đồng người Việt Nam ở Campuchia trên các khía cạnh kinh tế và văn hóa xã hội; Vai trò của cộng đồng người Việt Nam trong mối quan hệ song phương giữa Việt Nam với Campuchia.


Nguyễn Huy Hoàng, Phan Thị Hồng Xuân

Số 4, 2022