Một số nhân tố tác động tới an ninh nguồn nước ở Thái Lan

22/05/2022

Thái Lan là một nước nông nghiệp với hệ thống sông ngòi dày đặc, lượng mưa trung bình hàng năm tương đối cao đã giúp cho Thái Lan có được một nguồn tài nguyên nước khá dồi dào. Chất lượng nước tự nhiên của Thái Lan cũng được đánh giá là khá tốt. Đây chính là những nhân tố có tác động tích cực tới an ninh nguồn nước của Thái Lan. Tuy nhiên, những nhân tố khác như sự biến đổi khí hậu đang ngày một diễn biến phức tạp, sự phát triển kinh tế của Thái Lan cùng với quá trình đô thị hóa tăng cao, tình trạng xây dựng ồ ạt các đập thuỷ điện...đã gây ra những ảnh hưởng không nhỏ tới an ninh nguồn nước tại Thái Lan. Nhu cầu nước cho sản xuất và dân sinh ở Thái Lan tăng cả về số lượng và chất lượng, trong khi đó trữ lượng tài nguyên nước lại đang có xu hướng giảm. Như vậy, hiện nay vấn đề an ninh nguồn nước của Thải Lan đang chịu sự tác động từ nhiều nhân tố, cả về mặt khách quan lẫn chủ quan và gây nên những bất ổn trong an ninh nguồn nước tại quốc gia này.


Nguyễn Quế Thương

Số 4, 2022