Thống kê
  • 1

Danh mục nhiệm vụ KH & CN cấp cơ sở năm 2025 thực hiện theo phương thức tổ chức tuyển chọn

Thông báo Danh mục nhiệm vụ KH & CN cấp cơ sở năm 2025 thực hiện theo phương thức tổ chức tuyển chọn

Ngày bắt đầu: 28/05/2024

Ngày kết thúc: 07/06/2024

Tọa đàm khoa học thường kì

Không gian, địa cảnh dân tộc và quá trình xây dựng cộng đồng của người Việt tại Đài Nam, Đài Loan

Ngày bắt đầu: 17/04/2015

Ngày kết thúc: 30/04/2018

Tập huấn Quản lý văn bản cho các trưởng phòng

Tập huấn Quản lý văn bản cho các trưởng phòng

Ngày bắt đầu: 19/12/2013

Ngày kết thúc: 19/12/2013

Nội dung thông báo đang được cập nhật

Quảng cáo