Tài liệu tuyên truyền Kỷ niệm 100 năm ngày sinh Đại tướng Đoàn Khuê (29/10/1923-29/10/2023)

10/11/2023

Thực hiện Công văn số 6929-CV/BTGTW, ngày 24/10/2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc tuyên truyền Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Đại tướng Đoàn Khuê và Công văn số 493-CV/BTG, ngày 26/10/2023 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về việc tuyên truyền Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Đại tướng Đoàn Khuê, Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam triển khai tuyên truyền trên các phương tiện đại chúng và phổ biến rộng rãi trong cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động để làm tốt công tác tuyên truyền Kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Đại tướng Đoàn Khuê- Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, người cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo, chỉ huy xuất sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam, người con ưu tú của quê hương Quảng Trị (29/10/1923-29/10/2023)

Nội dung Tài liệu tuyên truyền nêu trên đã được đăng tải trên Trang Thông tin điện tử Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, đề nghị các đảng bộ, chi bộ thuộc và trực thuộc truy cập vào địa chỉ: http://admin.dukcqtw.vn/Content/Upload/20231026032829-493-CV 0001.pdf

 


Ban Tuyên giáo tỉnh uỷ Quảng Trị

Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam


Các tin đã đưa ngày:

Nội dung thông báo đang được cập nhật

Quảng cáo