Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á

21/03/2022

Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á là cơ quan ngôn luận của Viện nghiên cứu Đông Nam Á, là diễn đàn khoa học của ngành nghiên cứu Đông Nam Á/ASEAN và của các nhà khoa học, bạn đọc quan tâm về Đông Nam Á học/ASEAN.

Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á được tổ chức và hoạt động theo Giấy phép hoạt động Báo chí, Luật Báo chí, các văn bản pháp quy khác về báo chí, Quy chế Tổ chức và hoạt động của các tạp chí thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á có nhiệm vụ công bố công trình nghiên cứu khoa học và thông tin về lịch sử, văn hóa, kinh tế, chính trị, xã hội, quan hệ quốc tế của khu vực Đông Nam Á và của ASEAN, góp phần cung cấp những luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, góp phần nâng cao nhận thức của người Việt Nam về các nước và vùng lãnh thổ trong khu vực.

Tạp chí được phát hành trong nước và ngoài nước, mỗi năm 12 số bằng tiếng Việt và 01 số bằng tiếng Anh với dung lượng 90 - 100 trang/số.

Kể từ khi ra mắt bạn đọc, đội ngũ cộng tác viên của tạp chí không ngừng phát triển. Từ chỗ các cây viết chủ yếu là các nhà nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, đến nay tạp chí đã có một mạng lưới cộng tác viên rộng khắp cả nước và một số nước trong khu vực, và thực sự trở thành diễn đàn của các nhà nghiên cứu khu vực Đông Nam Á/ASEAN tại Việt Nam.

Là một tạp chí thuộc lĩnh vực nghiên cứu quốc tế, đối tượng phục vụ của tạp chí chủ yếu là giới trí thức, những người làm công tác nghiên cứu, giảng dạy, sinh viên và các nhà hoạch định chính sách. Chính vì vậy, sự tiếp thu các ý kiến góp ý của độc giả có tác dụng to lớn đối với tạp chí trong quá trình hoàn thiện và nâng cao chất lượng trong những năm qua và trong thời gian tới.

Lãnh đạo tạp chí:

- Tổng biên tập: PGS.TS Nguyễn Huy Hoàng

- Phó tổng biên tập: TS. Nguyễn Ngọc Lan

- Thư ký toàn soạn: Đỗ Thị Hương Giang

- Trụ sở tòa soạn: Tầng 9, Số 176 Thái Hà, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội

- Email: tapchidna@gmail.com

- ĐT: 0243.6824106Các tin đã đưa ngày:

Nội dung thông báo đang được cập nhật

Quảng cáo