Kinh tế Lào được dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng

03/11/2016

Kinh tế Lào được dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng

Ngân hàng thế giới (WB) dự báo kinh tế khu vực Đông Nam Á trong năm 2016 tăng trưởng bình quân 5,8% so với năm 2015 và sẽ chỉ tăng trưởng 5,7% trong cả 2 năm 2017 và 2018. Cũng theo dự báo của WB, quốc gia có nền kinh tế tăng trưởng cao nhất là Myanmar, dự báo nền kinh tế của quốc gia này sẽ tăng trưởng 7,8% trong năm 2016 trước khi sẽ tiếp tục tăng trưởng lần lượt là 8,4% và 8,3% trong năm 2017 và 2018. Đối với Lào, WB dự báo kinh tế Lào sẽ tăng trưởng bình quân 7% trong 2 năm 2016 - 2017, xếp thứ 2 sau Myanmar, đồng thời dự báo kinh tế Lào sẽ chỉ tăng trưởng 6,8% trong năm 2018. Trung tâm phân tích kinh tế quốc gia Lào cho biết Chính phủ Lào điều chỉnh giảm mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 7,5% xuống còn 7% trong giai đoạn 2016 – 2017 là do tình trạng tụt dốc của nền kinh tế thế giới khiên cho thương mại và đầu tư của đất nước này sụt giảm. Đặc biệt, sự tụt dốc của kinh tế Trung Quốc đã ảnh hưởng trực tiếp tới nền kinh tế của Lào. Hàng hóa của Lào xuất sang Trung Quốc giảm mạnh và đầu tư trực tiếp của Trung Quốc sang quốc gia này theo đó cũng giảm (Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Lào). Tuy nhiên, dự án xây dựng tuyến đường sắt kết nối Lào với Trung Quốc được dự đoán là sẽ giúp cho nền kinh tế Lào tăng trưởng trong dài hạn. Trước đó, Bộ trưởng bộ Tài chính Lào Xomdi Duangdi khẳng định chính phủ nước này đã đề ra mục tiêu phát triển kinh tế. Theo đó, tăng tưởng bình quân không dưới 7,5%/năm trong suốt thời gian thực hiện kế hoạch quốc gia về phát triển kinh tế xã hội 5 năm lần thứ 8 giai đoạn 2016 – 2020. Để đạt được mục tiêu đề ra, Chính phủ Lào phải thúc đẩy lĩnh vực nông lâm tăng trưởng bình quân 3,2%/năm, công nghiệp tăng trưởng bình quân 8,9%/năm và nguồn vốn huy động cho các dự án của chính phủ phải đạt mức 27 tỷ USD trong giai đoạn 2016 - 2020.


X.T

tổng hợp


Các tin đã đưa ngày:

Nội dung thông báo đang được cập nhật

Quảng cáo