Hội nghị Tổng kết công tác năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2022 của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á

15/12/2021

Ngày 15 tháng 12 năm 2021, Viện Nghiên cứu Đông Nam Á đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2022 theo hai hình thức trực tiếp và trực tuyến. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có TS. Đặng Xuân Thanh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm), đại diện các ban chức năng, các tổ chức đoàn thể Viện Hàn lâm và toàn thể viên chức và người lao động của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á.

Thay mặt tập thể viên chức và người lao động của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, PGS. TS. Nguyễn Huy Hoàng, Viện trưởng đã trình bày Báo cáo tổng kết công tác năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2022. Thực hiện phương châm “Sáng tạo, Hành động, Kỷ cương, Phát triển” do Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam phát động, Viện Nghiên cứu Đông Nam Á đã nghiêm túc triển khai thực hiện công tác chuyên môn cũng như các hoạt động khác theo chức năng và nhiệm vụ được giao. Trong bối cảnh kinh tế - xã hội, an ninh trong nước, khu vực và quốc tế còn những khó khăn, Lãnh đạo Viện đã phối hợp với cấp ủy và các tổ chức đoàn thể đã đề ra các giải pháp phù hợp nhằm hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra.

Về công tác khoa học, trong năm 2021,Viện thực hiện đúng tiến độ 01 Đề tài độc lập cấp Nhà nước “Cộng đồng người Việt Nam ở Campuchia, thực trạng, những vấn đề đặt ra và giải pháp” do PGS.TS. Nguyễn Huy Hoàng làm chủ nhiệm; 02 đề tài Nafosted: "Địa chiến lược Việt Nam trong bối cảnh biến động địa chính trị châu Á - Thái Bình Dương tầm nhìn 2030" do PGS.TSKH Trần Khánh làm chủ nhiệm, và “Cạnh tranh chiến lược giữa Ấn Độ và Trung Quốc ở Đông Nam Á từ năm 1991 đến năm 2020” do TS. Võ Xuân Vinh làm chủ nhiệm. Trong đó, đề tài “Cạnh tranh chiến lược giữa Ấn Độ và Trung Quốc ở Đông Nam Á từ năm 1991 đến năm 2020” của TS. Võ Xuân Vinh đã được bảo vệ thành công. Viện đã triển khai 8 đề tài cấp Bộ 2021-2022 theo đúng tiến độ, trong đó có 1 đề tài được Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam giao và do Văn phòng Viện Hàn lâm làm chủ trì đã hoàn thành đúng tiến độ và đang chờ nghiệm thu. Viện cũng đã hoàn thành việc bảo vệ cấp cơ sở 21 đề tài đúng hạn, trong đó có 05 đề tài đạt xuất sắc, 14 đề tài đạt khá và 02 đề tài xếp ở mức đạt. Các đề tài tập trung triển khai theo hướng nghiên cứu của Viện và phù hợp với chuyên môn của các cá nhân, triển khai theo các nhóm: kinh tế; quan hệ song phương và đa phương giữa các nước ASEAN hoặc giữa các nước ASEAN với các nước bên ngoài; các vấn đề về tôn giáo, văn hóa; các vấn đề xã hội. Các đề tài cơ bản tiếp cận theo hướng liên ngành kết hợp chuyên ngành sâu theo lĩnh cụ thể.

Trong năm 2021, Viện đã tổ chức 06 hội thảo, trong đó có 01 hội thảo quốc tế, 02 hội thảo thuộc hoạt động chung, 01 hội thảo độc lập và 02 hội thảo thuộc đề tài. Trong khuôn khổ hoạt động khoa học chung, ngoài việc tổ chức 02 hội thảo nêu trên, Viện đã thực hiện 4 chuyên đề độc lập, tập trung đánh giá những vấn đề nổi bật Đông Nam Á trong năm 2021. Đây là những cơ sở quan trọng về mặt thông tin góp phần làm rõ hơn đối tượng nghiên cứu của Viện trong năm 2021 và phục vụ cho công tác nghiên cứu các năm tiếp theo. Hoạt động của hội đồng khoa học trong công tác tư vấn định hướng nghiên cứu, xét duyệt danh mục đề tài, xét duyệt đề cương và nghiệm thu hệ đề tài cơ sở thực hiện tốt, có nhiều đóng góp mới cho công tác khoa học và giúp nâng cao công tác khoa học của Viện.

Trong năm, cán bộ của Viện đã đăng 83 bài tạp chí trong nước và 9 đầu sách (09 sách chuyên khảo và 01 sách giáo trình). Về công bố quốc tế, cán bộ Viện có 9 bài tạp chí (01 bài thuộc danh mục ISI - nhóm Q3; 01 bài thuộc danh mục SCOPUS - nhóm Q2; 01 bài thuộc danh mục SCOPUS -  nhóm Q3; 01 bài thuộc danh mục SCOPUS -  nhóm Q4; 05 bài đăng trong tạp chí quốc tế có mã số ISSN) và 5 chương sách quốc tế có mã ISBN. Cán bộ của Viện cũng đã có 122 tham luận hội thảo, trong đó có 04 tham luận hội thảo trong nước có xuất bản; 61 tham luận hội thảo trong nước không xuất bản; 07 tham luận hội thảo quốc tế có xuất bản; 50 tham luận hội thảo quốc tế không xuất bản.

Các công tác tổ chức cán bộ, tài chính, hành chính, xuất bản, tạp chí,… hỗ trợ tích cực, có hiệu quả cho công tác nghiên cứu khoa học. Công đoàn, Đoàn thanh niên, Ban Thanh tra nhân dân, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ, Chi hội Cựu chiến binh,… hoạt động hiệu quả, thiết thực, đóng góp quan trọng vào thành tích chung của Viện.

Các thành quả có được là nhờ có tinh thần đoàn kết, tính năng động, chủ động, sự phối hợp chặt chẽ và bám sát nhiệm vụ trọng tâm trong công tác của tất cả cán bộ, viên chức toàn Viện. Trong đó, vai trò nổi bật là sự chỉ đạo sát sao của Cấp ủy, Lãnh đạo Viện, hoạt động tích cực của Hội đồng khoa học, Ban Chấp hành Công đoàn, Ban Chấp hành Đoàn thanh niên và đội ngũ cán bộ chủ chốt của Viện; đặc biệt là sự quan tâm ủng hộ, chỉ đạo, lãnh đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy và Ban Lãnh đạo Viện Hàn lâm cũng như các cơ quan chức năng giúp việc Chủ tịch Viện Hàn lâm.

Về phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2022, Viện Nghiên cứu Đông Nam Á xác định tập trung vào các nhiệm vụ chính như nghiên cứu khoa học cơ bản, tư vấn chính sách và ứng dụng triển khai, đáp ứng đúng nhiệm vụ chính trị được giao. Cụ thể, Lãnh đạo Viện sẽ cùng Hội đồng khoa học xác định định hướng nghiên cứu khoa học chủ yếu từ nay đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030, đặt trọng tâm nghiên cứu vào một số nước có tầm chiến lược quan trọng như Lào, Campuchia và một số vấn đề nổi bật để phục vụ công tác tư vấn chính sách đối ngoại cho Đảng và Nhà nước; khai thác các đề tài nghiên cứu thuộc định hướng và nhiệm vụ nghiên cứu của Viện; chú trọng hợp tác với các địa phương, bộ, ngành; tăng cường công tác hợp tác quốc tế, tìm kiếm cơ hội học bổng, hợp tác nghiên cứu với các tổ chức nghiên cứu nước ngoài..

Hội nghị đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các cán bộ trong Viện. Tất cả các ý kiến đều đánh giá cao những kết quả đạt được của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á trong năm qua trên các lĩnh vực công tác, nhất là kết quả hoạt động khoa học, thể hiện qua số lượng công trình đã xuất bản và các đề tài khoa học…

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, TS. Đặng Xuân Thanh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam chúc mừng Viện Nghiên cứu Đông Nam Á đã đạt được nhiều thành tích trong năm qua. Phó Chủ tịch nhấn mạnh, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng Viện vẫn giữ được sự ổn định và có các kết quả nghiên cứu khoa học rất tốt, KPI đạt nhóm đơn vị đứng đầu và có nhiều bứt phá. Viện đã phát huy được truyền thống đoàn kết, ổn định nội bộ rất đáng ghi nhận. Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm cũng biểu dương tinh thần nghiêm túc, có trách nhiệm của Viện trong việc tham gia tư vấn chính sách, đồng thời đề nghị Viện chú ý đến chất lượng các bài báo công bố quốc tế; tiếp tục bổ sung, sửa đổi các qui chế của Viện sau khi sắp xếp lại bộ máy tổ chức. Công tác nghiên cứu cần tìm tòi hướng đi mới, những vấn đề mới, tập trung vào chất lượng và hiệu quả nghiên cứu khoa học. TS. Đặng Xuân Thanh mong Viện Nghiên cứu Đông Nam Á tiếp tục duy trì được sự ổn định, đoàn kết, đạt thành tích cao trong nghiên cứu khoa học trong thời gian tới.

Thay mặt tập thể cán bộ Viện, PGS.TS. Nguyễn Huy Hoàng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Đông Nam Á gửi lời cảm ơn tới sự ủng hộ của Lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, đồng thời cam kết tiếp thu đầy đủ các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Đặng Xuân Thanh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam. Đồng chí Viện trưởng kêu gọi toàn thể các viên chức của Viện tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết của Viện, cùng nỗ lực để Viện tiếp tục gặt hái được nhiều thành công trong năm 2022 và những năm tiếp theo.


Phòng QLKH và HTQT

Viện Nghiên cứu Đông Nam Á


Các tin đã đưa ngày:

Nội dung thông báo đang được cập nhật

Quảng cáo