Viện Nghiên cứu Đông Nam Á phát động thi đua năm 2022

14/03/2022

Viện Nghiên cứu Đông Nam Á phát động thi đua năm 2022

Thực hiện Công văn số 169 ngày 23 tháng 2 năm 2022 của Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam về việc tổ chức lễ phát động thi đua năm 2022, ngày 14 tháng 03 năm 2022, Viện Nghiên cứu Đông Nam Á đã tổ chức Lễ phát động thi đua năm 2022 bằng hai hình thức là trực tiếp và trực tuyến. PGS.TS. Nguyễn Huy Hoàng, Viện trưởng, Trưởng Ban thi đua khen thưởng và TS. Lê Phương Hòa, Chủ tịch Công đoàn Viện Nghiên cứu Đông Nam Á đã chủ trì buổi lễ. Lễ phát động thi đua năm 2022 của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á có sự có mặt của toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động của Viện.

Tại buổi lễ, PGS.TS Nguyễn Huy Hoàng đã trình bày Kết quả công tác thi đua năm 2021 và phương hướng công tác thi đua năm 2022. Trong năm 2021, Viện Nghiên cứu Đông Nam Á đã triển khai thực hiện các phong trào thi đua với nhiều hình thức phong phú, thiết thực và sôi nổi. Các hoạt động nhằm động viên cán bộ viên chức của Viện phấn đấu hoàn thành tốt nhất các nhiệm vụ, đặc biệt là nhiệm vụ nghiên cứu khoa học trong bối cảnh khó khăn của đại dịch COVID-19. Kết quả thi đua của Viện trong năm 2021 được đánh giá cao với KPI đứng đầu Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam. Trên tinh thần đó, công tác thi đua năm 2022 của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á sẽ theo hướng thực chất hơn, chú trọng vào chất lượng và tiến độ nghiên cứu khoa học, đảm bảo kỷ luật lao động, quan tâm nhiều hơn đến đời sống của cán bộ, viên chức và người lao động trong đơn vị. Hưởng ứng lễ phát động thi đua của Viện, Công đoàn Viện Nghiên cứu Đông Nam Á cũng trình bày kế hoạch phát động thi đua năm 2022 với chủ đề “Nâng cao trách nhiệm tham mưu, phục vụ; tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, vượt mọi khó khăn, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đại hội công đoàn các cấp”.

Lãnh đạo các phòng thuộc Viện Nghiên cứu Đông Nam Á đã ký giao ước thi đua. Cũng nhân dịp này, Lãnh đạo Viện đã trao các danh hiệu thi đua, khen thưởng năm 2021 cho các tập thể, cá nhân đạt nhiều thành tích trong công tác thi đua, khen thưởng trong năm qua.

 


Phòng QLKH và HTQT

Viện Nghiên cứu Đông Nam Á


Các tin đã đưa ngày:

Nội dung thông báo đang được cập nhật

Quảng cáo