ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN CƠ SỞ VIỆN NGHIÊN CỨU ĐÔNG NAM Á NHIỆM KỲ 2022 – 2024

11/03/2022

ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN CƠ SỞ VIỆN NGHIÊN CỨU ĐÔNG NAM Á NHIỆM KỲ 2022 – 2024

Thực hiện Công văn số 37-CV/ĐTNKHXH ngày 19/10/2021 của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam về việc tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam nhiệm kỳ 2022-2027, sáng ngày 07/3/2022, Chi đoàn cơ sở Viện Nghiên cứu Đông Nam Á đã tổ chức thành công Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2022-2024.

Tham dự Đại hội có PGS. TS Nguyễn Huy Hoàng - Bí thư Chi bộ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, Đồng chí Phạm Quang Linh - Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam cùng toàn thể Đoàn viên, thanh niên trong đơn vị.

Đại hội đã thảo luận và thông qua Báo cáo Tổng kết nhiệm kỳ 2019-2022, Phương hướng hoạt động của Chi đoàn trong nhiệm kỳ mới và Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2019-2022.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Phạm Quang Linh đánh giá cao Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ và phương hướng nhiệm kỳ tới của Chi đoàn, coi đây là hình mẫu quan trọng cho các chi đoàn khác tham khảo. Đồng chí hy vọng Chi đoàn sẽ có nhiều đóng góp hơn nữa đối với đoàn viện Hàn lâm về nhân lực cũng như các hoạt động khác.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, thay mặt Chi bộ và Lãnh đạo Viện, PGS.TS Nguyễn Huy Hoàng đã gửi lời khen ngợi tới Chi đoàn. Mặc dù gặp nhiều khó khăn do những nhân tố khách quan và chủ quan mang lại nhưng Chi đoàn vẫn hoạt động hiệu quả, được Đoàn Viện Hàn lâm đánh giá cao. PGS.TS. Nguyễn Huy Hoàng nhấn mạnh, Ban Chấp hành nhiệm kỳ tiếp theo cần phải nâng cao chất lượng các hoạt động, đi vào chiều sâu, đoàn kết, đặc biệt là chủ động đề xuất và nâng cao hợp tác với các chi đoàn khác trong khối quốc tế.

Sau thời gian làm việc khẩn trương và hiệu quả, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Chi đoàn khóa mới nhiệm kỳ 2022-2024 với số phiếu tín nhiệm cao.


Phòng QLKH và HTQT

Viện Nghiên cứu Đông Nam Á


Các tin đã đưa ngày:

Nội dung thông báo đang được cập nhật

Quảng cáo