Phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tham nhũng, tiêu cực trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương trong tình hình hiện nay

30/08/2023

Ngày 28 tháng 8 năm 2023, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đã tổ chức Hội nghị thông tin chuyên đề chào mừng kỷ niệm 78 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2023) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2023).

Theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Phòng, chống tiêu cực, mà trọng tâm là phòng, chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, tức là trị tận gốc của tham nhũng. Mục đích của việc xử lý các hiện tượng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên và các tổ chức Đảng là để “trị bệnh cứu người”, kỷ luật một vài người để cứu muôn người, truy tố một vụ để cảnh tỉnh cả một vùng, một lĩnh vực; từ đó để cảnh báo, răn đe, giáo dục, phòng ngừa là chính, nên cần phát hiện từ sớm, xử lý từ đầu, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn; phải tăng cường giáo dục nâng cao nhận thức về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, dùng kỷ luật nghiêm minh và giám sát nghiêm khắc để cán bộ, đảng viên biết rèn luyện, tu dưỡng, thực hiện nghiêm Điều lệ Đảng, tự giác, tích cực giữ gìn kỷ cương, phép nước, nhớ điều cấm, giữ giới hạn.

Theo PGS. TS. GVCC Nguyễn Toàn Thắng, tham nhũng là “giặc nội xâm” cần phải tiêu diệt. Trở lại lịch sử từ khi Cách mạng Tháng 8 năm 1945 thành công, Đảng Cộng sản Việt Nam có vinh dự lớn lao trở thành Đảng cầm quyền. Thắng lợi của của cuộc cách mạng đó là biểu tượng của trí tuệ, bản lĩnh, sức sáng tạo phi thường và “tư cách của một Đảng cách mệnh chân chính”. Tuy nhiên, nước nhà giành được độc lập chưa lâu, chính quyền cách mạng non trẻ lại phải đối mặt với những khó khăn, thách thức to lớn của giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm; tình cảnh đất nước hiểm nghèo như “ngàn cân treo sợi tóc”. Bên cạnh tập trung giải quyết những nhiệm vụ cấp bách của chính quyền dân chủ, nhân dân, Đảng ta lại phải đối phó với “giặc nội xâm” rất nguy hiểm: chủ nghĩa cá nhân là tệ nạn tham nhũng đã bắt đầu xuất hiện trong bộ máy nhà nước gây ra tác hại khôn lường. Bệnh tham nhũng trong cán bộ, đảng viên được Hồ Chí Minh diễn đạt trong một thuật ngữ chung nhất là tham ô. Người chỉ rõ bản chất của tham ô là hành vi “lấy của công làm của tư, là gian lận, tham lam”, “tham ô là trộm cướp”. “Của công” chính là tài sản của nhân dân, do nhân dân đóng góp, phục vụ mục đích chung là giải phóng dân tộc, xây dựng đất nước. Bất cứ hành vi nào lấy “của công” làm “của tư” cũng đều là hành vi tham ô... Tham ô là “Ăn cắp của công làm của tư; Đục khoét của nhân dân; Ăn bớt của bộ đội; Tiêu ít mà khai nhiều, lợi dụng của chung của Chính phủ để làm quỹ riêng cho địa phương mình, đơn vị mình, cũng là tham ô; Đứng về phía nhân dân mà nói, tham ô là ăn cắp của công, khai gian, lậu thuế.” Trong “Thư gửi UBND các kỳ, tỉnh, huyện và làng, Người đã chỉ ra 6 “lầm lỗi rất nặng nề” của cán bộ cần phải ra sức sửa chữa đó là: Trái phép, cậy thế, hủ hóa, tư túng, kiêu ngạo. Trong đó, Người đặc biệt cảnh báo và lên án hành vi “lấy của công dùng vào việc tư, quên cả thanh liêm, đạo đức...”

Thực tế, trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng, “đã thi hành kỷ luật 2209 cán bộ, đảng viên có liên quan đến tham nhũng; trong đó có 113 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý cả đương chức và nghỉ hưu”.  Quyết tâm của Đảng ta trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng được thể hiện rõ trong lời phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Chính phủ với địa phương: “Chúng ta rất nhân văn, nhân đạo, nhân ái, nhân tình; không thích thú gì khi phải kỷ luật đồng chí, đồng đội của mình, trái lại rất khổ tâm, đau xót. Nhưng vì sự tiến bộ chung, vì để mong nhiều người không mắc sai phạm, chúng ta phải kỷ luật; kỷ luật một vài người để cứu muôn người”. Quan điểm “kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng” được thể hiện rõ trong phát biểu của người đứng đầu Đảng: “Tinh thần là phải tiếp tục làm, làm quyết liệt, làm tập trung, dứt điểm những việc đang dở dang, những khâu còn yếu, những địa bàn trọng điểm. Toàn Đảng, toàn Dân quyết tâm. Không có chuyện dừng lại hay ngập ngừng. Mà cũng không thể ngừng lại được. Đây là yêu cầu của cách mạng, yêu cầu, tình cảm của Nhân dân, mong muốn của Đảng ta. Phải khẳng định quyết tâm ấy. Còn trong chúng ta có ai dao động, ngập ngừng thì tự giác báo cáo, xin tự thôi đi!”. Nhìn lại toàn bộ quan điểm của Đảng (qua văn kiện các Đại hội của Đảng) về vấn đề tham nhũng cho thấy: Đảng ta chưa bao giờ chủ quan; trái lại, luôn luôn đặt cảnh báo về nguy cơ và sự tác hại của tệ tham nhũng ở mức độ cao nhất, nhìn rõ hơn tác hại tiềm ẩn, khôn lường của tham nhũng, tiêu cực, làm hư hỏng, mất cán bộ, mất niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ và cuối cùng là nguy cơ mất chế độ như đã từng xảy ra trong thực tiễn lịch sử trên thế giới.

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương là cấp ủy trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương, chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp thường xuyên của Bộ Chính trị và Ban Bí thư, có chức năng lãnh đạo các tổ chức Đảng trực thuộc bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ chính trị xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh gắn với xây dựng cơ quan và các đoàn thể trong Khối vững mạnh. Đó là vị trí, chức năng quan trọng của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã được nêu rõ tại Quyết định số 16- QĐ-TW của Ban Chấp hành Trung ương về chức năng nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương. Để hoàn thành xuất sắc chức năng nhiệm vụ to lớn đó, nhất thiết cần phải nâng cao hiệu quả phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tham nhũng tiêu cực, xây dựng Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trong sạch vững mạnh, có tác dụng tiên phong, gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động cách mạng để lan tỏa giá trị cho các đơn vị thành viên tại các tỉnh thành trên phạm vi cả nước.

 

Chi bộ Viện Nghiên cứu Đông Nam Á

Hội nghị TTCĐ, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương


Các tin đã đưa ngày:

Nội dung thông báo đang được cập nhật

Quảng cáo