Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ VI - Tiểu ban 1 - Các vấn đề khu vực và quốc tế

29/10/2021

Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ VI - Tiểu ban 1 - Các vấn đề khu vực và quốc tế

Trong 2 ngày 28-29 tháng 10 năm 2021, tại Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, đã diễn ra Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ VI do Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và Đại học Quốc gia Hà Nội đồng tổ chức. Hội thảo năm nay với chủ đề “Việt Nam chủ động hội nhập và phát triển bền vững”, hướng tới những nội dung đa dạng, phong phú liên quan đến nhiều lĩnh vực, nhiều chuyên ngành khoa học xã hội và nhân văn.

Tại phiên họp của Tiểu ban 1 - Các vấn đề khu vực và quốc tế, do PGS.TS. Nguyễn Huy Hoàng là trưởng tiểu ban và PGS.TS. Nguyễn Xuân Trung làm phó tiểu ban, đã thu hút được hơn 40 bài viết và hơn 300 lượt đại biểu tham dự tại hội trường và qua hình thức trực tuyến. Mặc dù diễn ra trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp, ảnh hưởng trầm trọng và làm biến đổi toàn diện đời sống kinh tế, xã hội của các quốc gia trên thế giới, nhưng chủ đề của Tiểu ban 1 đặc biệt thu hút được sự quan tâm sâu sắc và rộng rãi của các học giả quốc tế và trong nước. Với 12 bài trình bày tại 2 phiên, Hội thảo của Tiểu ban đã đề cập đến hai vấn đề chính: (1) Về tình hình khu vực và quốc tế và (2) Về quan hệ đối ngoại của Việt Nam

Bàn về tình hình khu vực và quốc tế, các bài tham luận tập trung vào các nội dung như: Tình hình, cục diện chính trị, an ninh thế giới và khu vực Đông Bắc Á, Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương: hiện trạng và triển vọng; Cạnh tranh giữa các nước lớn, đặc biệt là cạnh tranh chiến lược Mỹ – Trung: thực trạng, dự báo và tác động; Các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống đối với khu vực và thế giới; Vấn đề quản trị khu vực và toàn cầu, vai trò của các tổ chức khu vực và quốc tế trong bối cảnh mới.

Bàn về tình hình khu vực và quốc tế, các bài tham luận tập trung vào các nội dung như: Tình hình, cục diện chính trị, an ninh thế giới và khu vực Đông Bắc Á, Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương: hiện trạng và triển vọng; Cạnh tranh giữa các nước lớn, đặc biệt là cạnh tranh chiến lược Mỹ – Trung: thực trạng, dự báo và tác động; Các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống đối với khu vực và thế giới; Vấn đề quản trị khu vực và toàn cầu, vai trò của các tổ chức khu vực và quốc tế trong bối cảnh mới.

Hội thảo là cơ hội để phát triển hơn nữa ngành Việt Nam học trên toàn cầu, đồng thời là diễn đàn để các nhà khoa học đề xuất các kiến nghị chính sách mang tính thực tiễn, góp phần giải quyết các vấn đề đương đại của Việt Nam, đóng góp tích cực cho công cuộc hội nhập quốc tế sâu rộng và phát triển bền vững đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Sau một ngày làm việc khẩn trương và hiệu quả, chiều 29/10, Thảo luận của Tiểu ban các vấn đề khu vực và quốc tế đã kết thúc thành công tốt đẹp. Mở ra nhiều vấn đề và cơ hội mới để các học giả trong nước tiếp tục nghiên cứu và thảo luận.


Phòng QLKH và HTQT

Viện Nghiên cứu Đông Nam Á


Các tin đã đưa ngày:

Nội dung thông báo đang được cập nhật

Quảng cáo