Khó khăn và thách thức đối với Lào trong hội nhập văn hóa ASEAN

15/09/2016

Khó khăn và thách thức đối với Lào trong hội nhập văn hóa ASEAN

Sau hơn 20 năm thực hiện đường lối xây dựng và phát triển văn hóa của Đảng, nền văn hóa Lào đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Hiện nay, trước xu hướng toàn cầu hóa đang diễn ra mạnh mẽ, đặc biệt khi Cộng đồng ASEAN đã trở thành hiện thực, cũng như nhiều nước Đông Nam Á khác, Lào sẽ có nhiều cơ hội để phát triển văn hóa và nhiều lĩnh vực khác. Tuy vậy, cũng có nhiều khó khăn và thách thức, đòi hỏi Lào phải có đường lối chính sách linh hoạt và đúng đắn để có thể biến khó khăn thách thức thành cơ hội phát triển.

Khi tham gia Cộng đồng ASEAN, một thách thức quan trọng đối với Lào là vấn đề bảo vệ giữ gìn những di sản văn hóa nghệ thuật quốc gia để nó trở thành một trong những đặc trưng không thể thiếu trong tính đa dạng của văn hóa nghệ thuật ASEAN. Để làm được điều này, Lào vừa phải có tầm nhìn lâu dài trong quá trình hiện thực hóa Cộng đồng và chiến lược ASEAN sau năm 2015, vừa đặt ra những nhiệm vụ quan trọng trong việc bảo vệ, giữ gìn đặc trưng văn hóa nghệ thuật quốc gia trong tính đa dạng của văn hóa khu vực sau khi hình thành Cộng đồng.

Dù có nhiều khó khăn và thách thức song việc tham gia Cộng đồng ASEAN của Lào là sự cần thiết trong sự nghiệp phát triển đất nước. Lào cần có sự thay đổi trong chính sách phát triển và hội nhập khu vực cũng như quốc tế, đặc biệt trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, bởi những thách thức trong lĩnh vực này có thể ảnh hưởng đến sự phát triển chung của đất nước cả về kinh tế, chính trị - an ninh trong giai đoạn trước mắt và lâu dài. Lào cần có sự quyết tâm, sự tự giác, chủ động và tích cực đối mặt với những thách thức trước mắt cũng như lâu dài để hoàn thành nhiệm vụ ngắn hạn cũng như dài hạn. Đây là một vấn đề có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển chung của đất nước cũng như đối với sự tiến bộ về văn hóa nghệ thuật của Lào trong xu thế hợp tác, hội nhập khu vực và quốc tế.


L.H


Các tin đã đưa ngày:

Nội dung thông báo đang được cập nhật

Quảng cáo